top of page

The IEP process

Public·25 members

Ce acte trebuie sa depui la Registrul Comertului si la ANAF pentru suspendarea temporara a activitatii ca asociat unic
decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii model(6) Modelul declaraÅiei de confidenÅialitate este aprobat de Camera Notarială. ... Suspendarea Ãndeplinirii actului notarial Èi a acÈiunii notariale. (1) ÃŽndeplinirea actului notarial se suspendă Ãn baza deciziei instanÅei de judecată. ... activitate pe teritoriul locului deschiderii succesiunii, defunctului care a decedat din urmă;.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page